A tudatalattival és a halál utáni sorssal kapcsolatos kérdések (CWM 7. kötet 1955. március 16.)

Ez a beszélgetés A Jóga Alapjai 5. fejezetére épül. “Fizikai tudat – Tudatalatti – Alvás és álmodás – Betegség. Ezen az estén az olvasás a következő sorokkal ér véget:

A tudatalatti a fő ok, ami miatt a dolgok ismétlődnek, és amiért soha semmi sem változik, csak megjelenésében. Ez az oka, hogy az emberek azt mondják, a személyiséget nem lehet megváltoztatni, annak is ez az oka, hogy állandóan visszatérnek azok a dolgok, amelyekről azt reméltük, hogy örökre megszabadultunk. Minden mag, és az elmének, a vitálisnak és testnek az összes Szanszárája  ott található – ez a halál és betegség fő támasza, és a Tudatlanság utolsó (látszólag bevehetetlen) erődje. ...

magyar

Érzelem és szeretet - vitális és pszichikus (CWM 15. kötet, 1951. január 30.)

Egy érzelem mindig egy vitális mozgás?

Ez az adott érzelemről függ, illetve attól, hogy mit nevezünk érzelemnek. Például, egy bizonyos állapotban, ha nagyon pontos és tiszta pszichikus mozgásban találjuk magunkat - ez elég gyakran megtörténik - az érzelem olyan erős, hogy könny gyűlik a szemünkbe. Nem vagyunk sem szomorúak, sem boldogok, semmilyen konkrét érzést nem érzünk, de mégis intenzív érzelmet élünk át, amely tisztán és egyértelműen pszichikus; ez belőlünk is jöhet, de gyakran valaki másból származik.

magyar

Elmúlt életek emlékezete (CWM 15. kötet, 1958. (1))

Ha valaki igazán el akarná mondani a dolgokat, el kellene mondania mindent teljes részletességgel. Számtalan élményem között, az elmúlt nyolcvan év során sok változat volt és látszólag ellentmondásosak, hogy mondhatná valaki a végén, minden lehetséges. Tehát, ha mondok nektek valamit korábbi életekről anélkül, hogy bemutatnám a szálat ami keresztülfut mindenen, kinyitnám az ajtót a dogmatizmusnak. Azt fogjátok mondani egy napon „Anya ezt mondta, Anya azt mondta...” És ez az, ahogy a dogmák létrejönnek, sajnos.

magyar

Hogyan tanulmányozzuk Sri Aurobindo és az Anya műveit

Kedves Anya, hogyan olvassuk a te könyveidet és Sri Aurobindo könyveit, hogy behatolhassanak a tudatunkba, ahelyet, hogy csak az elménkkel értenénk azokat.

A könyveimet nem nehéz olvasni, mivel a legegyszerűbb nyelven, úgyszólván a beszélt nyelven vannak megírva. Ahhoz, hogy hasznunkra váljanak, elegendő figyelemmel és összpontosítva olvasni azokat, valamint egy belső jó szándékú hozzáállással és azzal a vággyal, hogy befogadd és éld, amire tanítanak.

magyar

Felismerni egy másik ember lelkét (CWM 9. kötet,1958. április 3.)

    Kedves Anya, lehetséges az emberi elmével felismerni egy másik ember lelkét?

   A dolgok nem annyira világosak és elkülönültek, mint ahogy beszélünk róluk; ezért nagyon nehéz magunkban elkülönülten és tisztán látni a lényünk különböző részeit, hacsak nem volt részünk hosszú edzésben és fegyelemben a tanulmányozás és megfigyelés terén.

magyar

Egy tartós egybekelésnek a titka (CWM 14. kötet, 1933. március)

   Egyesíteni fizikai életeteket, anyagi érdekeltségeiteket, társakká válni, hogy együtt nézzetek szembe az élet nehézségeivel és sikereivel, vereségeivel és győzelmeivel - ez a házasság igazi alapja, de már tudod, hogy ez nem elég.

   Egyesülni érzékelésetekben, ugyanazon esztétikai ízléssel és élvezetekkel bírni, közösen ugyanazon dolgok által megindíttatva lenni, egyik a másik révén és egyik a másikért - ez jó, ez szükséges, de nem elég.

magyar

Anya a szenvedésről és a kivezető útról (CWM 15. kötet, 1967. május 11.)

   Látod, a világ jelenlegi állapotában a körülmények mindig nehezek. Az egész világ a harc, a küzdelem állapotában van a megnyilvánulni akaró igazság és fény erői, és minden ellenállása között, ami nem akar megváltozni, ami a múltat képviseli, ami rögzült, megkeményedett, és visszautasítja, hogy eltávozzék. Természetesen minden egyén ezt saját nehézségeiként érzékeli, és mindenki ugyanazokkal az akadályokkal találja szemben magát.

magyar

Anya a zenéről (CWM 3. kötet, 1929. július 28.)

Cesar Franck

  A nagy modern muzsikusok közül jó néhánynak, amikor alkottak, a tudatuk kapcsolatba lépett egy magasabb tudatossággal.  César Franck játszott az orgonán mint egy ihletett; számára volt egy megnyílás a pszichikai létbe és ő tudatos volt erre, és nagy mértékben kifejezte azt. Beethoven, amikor a Kilencedik Szimfóniát komponálta, megvolt egy nyitásnak a víziója a magasabb világba és a leereszkedésre egy magasabb világból a földi síkba.  Wágnernek erős és hatalmas sugalmazása volt az okkult világtól; az okkultizmusnak az ösztöne és az okkultnak az érzékelése megadatott neki és azon keresztül kapta a legnagyobb inspirációit.

magyar

Sztálin és Hitler (CWM 5. kötet, 1953. november 25.)

Sztálin és Hitler

   Februárban azt üzented, hogy "egy új fény fogy ragyogni a földre" és ezután (1953 Március 5.-én) meghalt Sztálin. Jelképez ez bármit?

   Ez csak kis eredmény lenne. Sztálin halála nem változtatta meg a világ állapotát (ahogy sajnos Hitler halála sem). Ennél valami többre lenne szükség.

magyar

Oldalak