Anya a zenéről (CWM 3. kötet, 1929. július 28.)

Nyomtatóbarát változat
Cesar Franck

  A nagy modern muzsikusok közül jó néhánynak, amikor alkottak, a tudatuk kapcsolatba lépett egy magasabb tudatossággal.  César Franck játszott az orgonán mint egy ihletett; számára volt egy megnyílás a pszichikai létbe és ő tudatos volt erre, és nagy mértékben kifejezte azt. Beethoven, amikor a Kilencedik Szimfóniát komponálta, megvolt egy nyitásnak a víziója a magasabb világba és a leereszkedésre egy magasabb világból a földi síkba.  Wágnernek erős és hatalmas sugalmazása volt az okkult világtól; az okkultizmusnak az ösztöne és az okkultnak az érzékelése megadatott neki és azon keresztül kapta a legnagyobb inspirációit. Ám elsősorban a vitális szinten dolgozott, és elméje folyamatosan jött megzavarni és mechanikussá tenni ihletét. Munkája nagyobb részt túl vegyes, nagyon gyakran homályos és nehéz, habár erős. De amikor ő átjutván a vitális és mentális szinteken és elér egy magasabb világot, rendkívüli szépsége volt a pillantásai némelyikének, mint a Parsifalban, a Trisztán és Izolda egyes részeiben és leginkább annak utolsó nagy felvonásában.

  Van egy tartomány messze meghaladva az elmét, amit nevezhetnénk a harmónia világának, és ha képesek vagytok elérni azt, meg fogjátok találni a földön bármilyen formában már megnyilvánult összes harmónia gyökerét.  Például, van a zene egy meghatározott vonala, néhány legfelsőbb zenei hangból, amely mögött két művésznek az alkotása áll, akik egymás után jöttek - az egyik Bach egy versenyműve, egy másik Beethoven egy versenyműve. A kettő nem egyforma papíron, és különböznek a külső fülnek, de lényegükben azonosak. Egy és ugyanaz a tudatosság rezgése, a kifejezésteljes harmónia egy hullámát megérintette mindkét művész.  Beethoven megragadott egy nagyobb hányadot, de az keveredettebb volt elméjének invencióival és interpolációival; Bach kevesebbet kapott, de amit megragadott, tisztább volt. A rezgés a tudatosság győzedelmes megjelenése volt, a tudatosság kitépi magát a tudatlanság méhéből egy diadalmas felkelés és születés közepette.

További információ a témával kapcsolatban itt található>

ref.

 

magyar