Tisztelt látogató, ez az oldal még fordítás alatt áll.


1972. április 2. (Az egó ideje lejárt...)

Nyomtatóbarát változat

Az Anya

Agendája

 

Találkozás az Auroville építészével, illetve N-nel és U-val – N. a Sri Aurobindo Társaság titkára, U. pedig, aki a riválisa, a "Sri Aurobindo Akcióközpont" titkára. Az építész ad Anyának egy virágot.)

Mi ez?

Azt hiszem, a „Szupramentális Világosság” vagy Rezgés.

(Anya angolul beszél)

Elmondom neked, hogy mi az egységet hirdetjük – az emberiség egységét – és mi mindannyian vitatkozunk – szörnyű veszekedésekkel, neheztelésekkel és mindenféle vágyakkal, amelyeket elítélünk másokban. Jó példával járunk elöl, s az emberek kikacagnak! Voila.

Sok helyről jött ez hozzám.

„Kezdd magaddal” – mondják, és igazuk van.

Mindegyikőtöknek jó oka van rá, s úgy tűnik, mindenki hazudik. Mindenkinek „jó oka van”. Tudod, az egó a legokosabb zsivány, akit valaha is ismertem. Oly szép jelenései (megjelenései) vannak, s mind azt mondja: „Megtenném, de nem tudom.” Voila. S azt mondom néked, közeli s távoli helyekről, Indiából és más országokból: Kezdd magaddal. Vagyis: nevetségesek vagyunk, nevetségesek. S milyen jó okaink vannak rá! Minden embernek jó okai vannak. Ez persze a józan ész felett áll, semmi köze a józan észhez, gondolkodáshoz, de semmi. Mi... egy új teremtést akarunk.

Ha az Isteninek csak egy órára is ugyanazok lennének az érzései, mint az embereknek, nem lenne többé a világ. Ennyit bizton mondhatok. Tisztán láttam – ha hiszed, ha nem – láttam a Világot az Isteni szemével. Ez valami olyan szörnyű, tudod, annyira ellentétes azzal, amilyennek lennie kéne, hogy ha az Isteni azt mondaná: „csak Ő”, brrr! – minden eltűnne, nem lenne világ, nem lennének emberek, csak Az. Des ego pulverises [összezúzott egók].

Nehéz, ez a legnehezebb dolog. De hát azért vagyunk itt, hogy nehéz dolgokat csináljunk. Az átmenet időszakát éljük. Nem mondhatom azt, hogy legyél ilyen vagy olyan, mert még nincsen követendő példa. Csak most történik ezek kialakulása, és épp az átmenet időszakát éljük. Ez nagyon-nagyon nehéz, de nagyon érdekes.

Hosszú évszázadokon át az emberiség erre az időszakra várt. S eljött. De ez nehéz.

Nem csupán azt mondom, hogy mi azért vagyunk itt a Földön, hogy pihenjünk és jól érezzük magunkat, hiszen nem annak van itt az ideje. Hanem azért vagyunk itt, hogy... előkészítsük a terepet az új Teremtéshez.

A testnek vannak nehézségei, így sajnos nem lehetek aktív. Ez nem azért van, mert öreg vagyok. Nem vagyok öreg. Legtöbbeteknél fiatalabb vagyok. Ha inaktív vagyok itt, az azért van, mert a testem teljes mértékben átadta magát az átalakulásra való felkészülésnek. Ám a tudatom tiszta, és azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk – a pihenés és a szórakozás csak ezután jöhet. Végezzük hát el a munkánkat.

Szóval azért hívtalak, hogy ezt elmondjam neked. Vegyél el, amit tudsz, tegyél meg, amit tudsz, a segítségem veled lesz. Minden őszinte törekvés maximális segítséget kap.

(Anya itt elkezd franciául beszélni)

Most jött el a hősiesség ideje.

A heroizmus nem az, amit az emberek mondanak, hanem a teljes egyesülés – s az isteni segítség mindig azokkal lesz, akik már egészen őszintén elhatározták, hogy hősiesek lesznek. Voila.

Most vagy itt, úgy értem, a Földön, mert egyszer ezt választottad – te nem emlékszel rá, de én tudom: ezért vagy itt. Nos, fel kell nőnöd a feladathoz. Erőfeszítést kell tenned, le kell győznöd a kicsinyességed és a korlátaid, és mindenek felett meg kell mondanod az egódnak: „lejárt az időd.” Egy egó nélküli fajt akarunk, az egó helyén az isteni tudattal. Ez az, amit akarunk: az isteni tudatot, ami képessé teszi majd a fajt a fejlődésre, és megszülethet az emberfeletti.1

Ha azt hiszed, hogy azért vagyok itt, mert köteles (kénytelen?) vagyok, nagyon tévedsz. Nem vagyok köteles. (idekötve?) Azért vagyok itt, mert a testem átadta magát az első próbálkozásnak az átalakulásra. Sri Aurobindo is így mondta nekem. Azt mondta: „Senkiről nem tudok, aki képes erre, kivéve téged.” Azt feleltem: „Rendben, megteszem.” Ez nem... senkitől sem várom, hogy megtegye ezt helyettem, mert... mert ez nem túl kellemes, de én boldogan teszem meg, mert mindenki részesül majd az eredményekből. Csak egyetlen dolgot kérek: ne hallgassatok az egóra. Ez minden. Az egó ideje lejárt. Az emberiségen és annak egóján túl akarunk lépni, magunk mögött hagyni, egó nélküli fajt akarunk, az egó helyén az isteni tudattal. Ennyi, ez minden.

(csend)

Ha egy őszinte „Igen” van a szívetekben, akkor teljesen elégedett leszek veletek. Nincs szükségem szavakra: a szíved őszinte odaadása kell nekem. Ez minden.

(csend)

(Az építészhez:) Tudtál követni?

Igen, Anya.

Egyetértesz?

Teljes mértékben.

(a másik két alak csendben van;
Anya feléjük fordul és ismét angolul beszél)

(N-hez és U-hoz:) Te és te, egyet kell értenetek. Azért vagytok itt. Ekkor és erre a helyre azért jöttetek. Példát kell mutatnunk a világnak, hogy minek kell létrejönnie, s nem kicsinyes, egoista lépéseket tenni, hanem törekedni az Igazság megmutatására.

(csend)

Biztosíthatlak benneteket, hogy minden őszinte próbálkozást, pleinement segít az Isteni. Ebben biztos vagyok. S erről biztosíthatlak benneteket is.

(csend)

Ennyit akartam elmondani.

 


1 Anya később helyesbítette az ''emberfelettit" és azt mondta: ''a szupramentális lény''. (vissza)

magyar