Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/html/mother/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 75 sor).

49.

Nyomtatóbarát változat

49.  Érezni és szeretni a szépség és jóság Istenét a rútban és a gonoszban, és mégis a legteljesebb szeretetben sóvárogni, hogy megtisztítsuk azt rútságától és gonoszságától, ez a valódi erény és erkölcsiség.

 

Hogyan segíthet egy valaki kigyógyítani a gonoszságot és a rondaságot, amelyet mindenhol lát? A szerettel? Mi a szeretet hatalma? Hogyan tudna a tudat egy individiális jelensége az emberiség többi részére hatni? 10

Hogyan segíthet egy valaki kigyógyítani gonoszságot és rondaságot? Azt lehetne mondani, hogy van egyfajta együttműködési vagy cselekvési hierarchia: van egy negatív segítség és egy pozitív segítség.

Kezdésnek, van egy mód, amit negatívnak lehetne hívni, a mód, melyet a buddhizmus és rokon vallások szolgáltatnak: nem meglátni.

Először is, hogy a tisztaság és szépség ilyen állapotában légy, hogy nem érzékeled a rondaságot és gonoszságot – olyan, mintha valami azért nem érintene meg, mert az nem létezik benned.

Ez a negatív módszer tökéletessége. Egészen általánosnak tekinthető: soha nem venni észre a gonoszságot, soha nem beszélni a gonoszságról másokban, nem állandósítani ezeket a rezgéseket észrevétellel, kritikával, ragaszkodással ahhoz, hogy mi a rossz. Ez az, amit a Buddha tanított: minden alkalommal, amikor a gonoszságról szólsz, segítesz terjeszteni azt. Ez aligha érinti a problémát.

Mégis, igazán általános szabálynak kellene lennie. De az embereknek, akik kritizálnak, meg van a válaszuk erre; azt mondják „Ha nem látod a gonoszságot, soha sem leszel képes kigyógyítani azt. Ha rondaságában hagysz valakit, sohasem kerül ki belőle.” Ez nem igaz, azonban ők ily módon igazolják viselkedésüket. Tehát ebben az aforizmában Sri Aurobindo gátat vet ezeknek a kifogásoknak: nem tudatlanság, tudattalanság vagy közömbösség miatt nem látod a gonoszságot – teljesen képes vagy meglátni azt, még érezni is, de megtagadod a segítséget terjesztésében, azáltal hogy a figyelmed erejét és a tudatosságod támogatását adod neki. És ezért, muszáj felülkerekedned ezen a felfogáson és érzésen; képesnek kell lenned látni a gonoszságot vagy a rondaságot, anélkül hogy szenvednél tőle, anélkül, hogy sokkolna vagy megzavarna. Olyan magasságból látod, ahol ezek a dolgok nem léteznek, de megvan a tudatos felfogásod róla, nincs rád hatással, szabad vagy.

Ez az első lépés.

A második lépés pozitívan tudatosnak lenni a mindenek mögötti legfelső Jóval és a legfelső Szépséggel kapcsolatban, mely minden dolgot fenntart és engedélyezi létezésüket. Ha látod Őt, képes vagy észlelni Őt e maszk és torzítás mögött; még ez a rondaság, ez a rosszaság, ez a gonoszság is Valami álcája, mely alapvetően szép vagy jó, fénylő, tiszta.

Majd következik az igaz együttműködés, mert amikor rendelkezel ezzel a vízióval, ezzel az észleléssel, amikor ebben a tudatosságban élsz, az megadja a hatalmat is számodra, hogy lehúzd Azt a megnyilvánulásba, a földre, és hogy Azt kapcsolatba hozd azzal, ami most torzít és álcáz, azért hogy apránként, ez a torzítás és álcázás átalakuljon a mögöttes Igazság határása.

Itt vagyunk az együttműködés skálájának legcsúcsán.

Ily módon nem szükséges bemutatni a szeretet elvét a magyarázat során. De ha meg akarod tudni vagy érteni az Erő vagy a Hatalom természetét, mely lehetővé teszi vagy előidézi ezt az átalakulást – különösen, ahol a gonoszság érintett, de a rondaság is egy bizonyos mértékben – meglátod, hogy a szeretet egyértelműen a legerősebb és legteljesebb minden hatalom között – teljes abban az értelemben, hogy minden esetben jelentkezik. Még annál is hatalmasabb, mint a megtisztulás hatalma?/power of purification, mely feloszlat minden rossz akarot és mely mintha az ártalmas erők ura lenne, mégsem rendelkezik az átalakítás közvetlen hatalmával. A megtisztulás hatalma először feloszlat, hogy később lehetővé tegye az átalakulást. Elpusztít egy formát, hogy képes legyen egy jobbat alkotni, minthogy a szeretetnek nincs szüksége a feloszlatásra, hogy átalakítson; rendelkezik az átalakítás közvetlen hatalmával. A szeretet olyan, mint egy láng, ami a szilárdat átváltoztatja valami képlékennyé és még szublimálja is ezt a képlékeny dolgot egyfajta tisztított gőzzé – nem pusztít, átalakít.

Lényegében, eredetében a szeretet olyan, mint egy láng, egy fehér láng, mely leküzd minden ellenállást. Te magad is megtapasztalhatod ezt: bármilyen nehézség is van létedben, bármilyen terhe a felhalmozott hibának, tudatlanság, alkalmatlanság és rosszakarat, egyetlen másodperce ennek a tiszta, elemi, legfelső szeretetnek feloszlatja, mint egy mindenható láng; egyetlen perc és a teljes múlt eltűnhet, egyetlen pillanat, melyben azt lényegében megérinted és a teljes teher elfogyott.

És nagyon egyszerű elmagyarázni, hogyan tudja egy személy, aki rendelkezik ezzel a tapasztalattal elterjeszteni, hogyan tud másokra hatni; mivel ahhoz, hogy rendelkezhess ezzel a tapasztalattal, meg kell érintened az egyet, az egész megnyilvánulás legfelső Lényegét, az Eredetet és a Lényeget, minden Forrását és Valóságát; és egyszerre belépsz az Egység birodalmába – ahol többé az egyének semmilyen módon nem különülnek el, csak egyetlen rezgés van, melyet külső formában ismételni lehet a végtelenségig. 11

Ha elég magasra emelkedsz, minden dolog szívében találod magad. És ami meg tud nyilvánulni ebben a szívben, meg tud nyilvánulni minden dologban. Ez az a nagy titok, az individuális formában való isteni megtestesülés titka, mivel a dolgok szokásos menete szerint, ami megnyilvánul a középpontban, az csak az ébredéssel és az individuális formában lévő akarat válaszával valósul meg a külső formában.

Minthogy ha a központi Akarat állandóan és tartósan képviselteti magát egy individuális lényben, ez az individuális lény közvetítőként szolgálhat ezen Akarat és minden lény között és akarhat értük. Minden, amit ez az individuális lény észlel és ajánl az ő tudatosságában a legfelső Akaratnak, ugyanúgy válaszra lel, mintha az minden egyes individuális lénytől származna. És ha bármilyen okból az individuális elemeknek többé kevésbé tudatos és önkéntes kapcsolatuk van ezzel a reprezentatív lénnyel, a kapcsolatuk növeli a hatékonyságot, a reprezentatív egyén hatékonyságát; és így a legfelsőbb Tett sokkal konkrétabb és állandóbb módon tud hatni az Anyagban.

De mivel ez mindenható erejű, némi befogadóképességet szükséges előkészíteni a földön, hogy a hatások ne legyenek megrázóak. Sri Aurobindo elmagyarázta ezt levelei egyikében. Valaki megkérdezte őt: „Miért nem jön azonnal?” Ő valami ilyesmit válaszolt: ha az isteni szeretet az ő lényegében megnyilvánulna a földön, olyan lenne, mint egy bomba; mivel a föld nem elég alkalmazkodó, sem elég befogadó ahhoz, hogy képes legyen kiszélesíteni magát ezen szeretet dimenzióihoz. Nem csak arra van szüksége, hogy megnyíljon, hanem hogy kiszélesítse magát és sokkal alkalmazkodóbbá váljon – még mindig túl merev Anyag. Még a fizikai tudatosság lényege – nem csak a leginkább materiális Anyag, hanem a fizikai tudatosság lényege - is túl merev.

 

1961. Január

10 Szóbeli kérdés és válasz.

11 Később a tanítvány kérdezte Anyát: „Egyetlen egy rezgés az, amit meg lehet ismételni végtelenszer, vagy ami megismétlődik végtelenszer?” Anya válaszolt: „Egyszerre több dolgot is értek alatta. Ez az egyetlen rezgés mindenhol statikus, de ha valaki tudatosan realizálja, meg van az ereje ahhoz, hogy aktívvá tegye, bárhová is irányítja; mondhatni ő nem mozdít semmit, mégis a tudatosság nyomása aktívvá teszi, bárhová is irányítja tudatosságát.”

magyar